Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi Sözlüğü;

Dergimizde yer alan makalelerin Türkçe kullanımı ile ilgili bir çalışma başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışma kapsamında 2015 Nisan sayısında (26-1) yer alan makalelerde yapılan Türkçe hatalarını paylaşmak istiyoruz.

Siz yazarlarımızdan ve meslektaşlarımızın dilimize gereken hassasiyetle yaklaşacağından eminiz.

 

 

A

 

Acele (ARP)

İvedi

 

Adaptif (FR)

Uyumsal

 

Ajan (FR)

Etken

 

Aktif (FR)

Etkin

 

Aktivasyon (İNG)

Etkinleşme

 

Aktivite (FR)

Etkinlik

 

Akut (ALM)

İveğen

 

Alafranga (İT)

Batılıca

 

Alaturka (İT)

Doğuluca

 

Alet (ARP)

Araç, aygıt

 

Algometre

Ağrıölçer

 

Analiz (FR)

Çözümleme

 

Analog (FR)

Benzeşik, işlevdeş

 

Anket (FR)    

Sorgu

 

Anksiyete (İNG)

Endişe, kaygı, tasa, iç sıkıntısı

 

Anormal (FR)

Olağandışı

 

Anterior

Ön

 

Aparat (ALM)

Aygıt, düzenek

 

Atrofi (İNG)

Körelim, erime

 

C - Ç

 

Ceket (FR)

Aba

 

Cesaretlendirme (ARP)

 Yüreklendirme

 

Cetvel (ARP)

Çizgilik

 

Cevap (ARP)

Yanıt

 

Cinsel (ARP)

Eşeysel

 

Cinsinden (ARP)

Türünden

 

Cinsiyet (ARP)

Eşey

 

Çeşit (FRS)

Tür

 

Çeşitli (FRS)

Türlü, değişik

 

D

 

Dair (ARP)

…ile ilgili, konusunda, üzerine

 

Dahil etmek (ARP)

Alınmak

 

Debi (FR)

Akım oylumu

 

Defa (ARP)

Kez, kere

 

Deplasman (FR)

Yer değiştirme

 

Demografik (FR)

Kişisel

 

Depresyon (FR)

Çöküntü

 

Detay- lı (ARP)

Ayrıntı - lı

 

Deviasyon (İNG)

1.Çarpıklık, 2.sapma, 3.saptırılma, 4.saptırım, 5.saptırma, 6.şaşılık

 

Dezavantaj

1.Engel, 2.Yararsızlık, kazançsızlık

 

Dezenfektan (FR)

Bulaşımkıran

 

Diğer (ARP)

Öteki

 

Dijital (İNG)

Sayısal

 

Dinamik (FR)

Devingen

 

Direkt (FR)

Doğrudan

 

Disfonksiyon (İNG)

İşlev bozukluğu

 

Dispne (LAT)

Solunum güçlüğü

 

Dizayn (İNG)

Tasarım

 

Drenaj (FR)

Boşaltma

 

 

E

 
 

Editör (FR)

Yayımcı

 

Elektrokardiyogram

Yürek çizgesi

 

Ekstremite (İNG)

Kol ya da bacak

 

Ekipman (FR)

Donanım, araç-gereç

 

Elevasyon

Yükselme, yükseltme

 

Emosyonel

Duygusal

 

Endurans (FR)

Dayanıklılık, Dayanım

 

Envanter (FR)

1.Döküm 2.Çizelge

 

Enerji (FR)

Erke

 

Enfeksiyon (FR)

Bulaş, bulaşı

 

Enfektif

Bulaşıcı

 

Esas (ARP)

Asıl

 

Ekspirasyon (İNG)

Solukverim

 

Ekspektore

Balgam çıkarma

 

F

 

Faks (İNG)

Belgegeçer

 

Fakat (ARP)

Ancak

 

Faktör (FR)

Etmen, etken

 

Faaliyet (ARP)

Etkinlik

 

Fasya (İNG)

Akzar

 

Fakat (ARP)

Ancak

 

Fark (ARP)

Ayrım

 

Faydalı (ARP)

Yararlı

 

Faz (FR)

Evre

 

Fazla (ARP)

Çok

 

Fonksiyon-el (FR)

İşlev-işlevsel

 

Form (FR)

1.Belge 2. biçim

 

Formülasyon (FR)

Biçimlendirme

 

Formüle etmek  (FR)

Biçimlendirmek

 

Forma (İT)

Tek tür giysi

 

Frekans (FR)  

Sıklık

 

Fizyolojik (FR)

İşlevbilimsel,

doğal işlevli

 

G

 

Genetik (ALM)

Kalıtsal

 

Greft (İNG)

Yama

 

H

 

Haberdar (ARP)

Bilgili

 

Hacim (ARP)

Oylum

 

Hakkında (ARP)

İlgili olarak, üzerine

 

Hal-i (ARP)

Durum

 

Hala (ARP)

Şimdilik

 

Hareket (ARP)

Devinim

 

Hassasiyet (ARP)

Duyarlılık

 

Hayat (ARP)

Yaşam

 

Hedef (ARP)

Amaç, erek

 

Hemoptizi 

Kantükürme

 

Hesaplamak (ARP)

İşlemlemek

 

Heterojen (FR)

Çoktürel, ayrışık

 

Hikaye (ARP)

Öykü

 

His (ARP)

Duyu

 

Hissetmek (ARP)

Duyumsamak

 

Histogram (İNG)

Çubuk grafik

 

Hipertansiyon (FR)

Yüksek kan basıncı

 

Hijyen (FR)

Sağlıkbilgisi, sağlıkkoruma

 

Hizmet (ARP)

Görev, iş, bakım

 

Hipotez (FR)

Varsayım

 

Hobi (İNG)    

İlgiler, ilgi alanları

 

Hospitalize

Hastaneye yatırılan

 

Homojen (FR)

Türdeş

 

Hücre (ARP)

Göze

 

İ

 

İfade etmek (ARP)

Belirtmek

 

İlave (ARP)

Ek

 

İmaj (FR)

Görüntü, imge

 

İndirekt

Dolaylı

 

İndeks (FR)

1.Dizin 2.Gösterge

 

İnflamasyon (İNG)

Yangı

 

İnflamatuvar  

Yangılı

 

İnervasyon (İNG)

Sinir donanımı, sinir uyarımı

 

İntervertebral

Omurlararası

 

İnstabilite

Kararsızlık, dengesizlik

 

İnvaziv (İNG)

Girişimsel

 

İhtiyaç (ARP)

Gereksinim

 

İstirahat (ARP)

Dinlenme, dinlenim

 

İskemi (İNG)

Yetersiz kanlanma

 

İtibaren (ARP)

-den başlayarak,

-den beri

 

İzolasyon (FR)

Yalıtım

 

J

 

Jeneratör (FR)

Üreteç

 

K

 

Kabul etme (ARP)

Onaylama

 

Kadar (ARP)

Dek, ölçüsünde, derecesinde,

 

Kalite (FR)

Nitelik

 

Kapasite (FR)

1.Sığa, 2.yetenek

 

Kardiyovasküler

Yürek-damar

 

Kardiyotoksik

Yüreğe zararlı

 

Kayıp (ARP)

Yitim

 

Kaydetmek (ARP)

Yazgılamak

 

Kaudal

Kuyruksal,

kuyrukla ilgili

 

Klinik (FR)

Tanıevi, bakılık, incelemeyle ilgili

 

Kopere

İletişim kurulabilen

 

Kohort

Küme

 

Koridor (FR)

Geçenek, dar geçit

 

Komite (FR)

Alt kurul

 

Komponent (FR)

Bileşen, parça, kesim

 

Kontrol (FR)

Denetim

 

Konjestif  (İNG)

 

Göllenimli, kandolum (la ilgili)

 

Kognitif (FR)

Bilişsel

 

Kolonizasyon (İNG)

Kümelenme

 

Komorbidite

eşlik eden hastalık

 

Kompleks (FR)

Karmaşık, çapraşık, birleşim

 

Kompresyon (İNG)

Baskı, sıkışma, sıkıştırma

 

Konverjans

Birbirine yaklaşma

 

Kısım (ARP)

Kesim, bölüm

 

Klasik (FR)

Alışılmış, geleneksel, bilinen

 

Kıyafet (ARP)

Giysi

 

Kriter (FR)

Ölçüt

 

Kronik (FR)

Süreğen

 

Kronolojik (FR)

Tarih sırasıyla

 

 

 

 

L

 

Labaratuvar

Deneylik

 

Limit-asyon (FR)

Sınır- sınırlılık, Kısıtlılık

 

Literatür (FR)

Yazın

 

M

 

Madde (ARP)

Öge

 

Malzeme (ARP)

Gereç

 

Mobilite (İNG)

Devingenlik, devinimlilik

 

Manipülasyon (FR)

1.Elle çalıştırma, kullanma, yönetme

2. Yönlendirme

 

Mandibula (LAT)

Altçene

 

Manevra (İT)

İşlemce

 

Maruz kalmak (ARP)

Karşılaşmak

 

Maksimum (FR)

En çok, doruk

 

Mekanik (FR)

İşletgebilim, işletgi, işletgel

 

Membran (İNG)

Zar

 

Memnun (ARP)

Sevinçli, mutlu, kıvançlı

 

Meslek (ARP)

İş, uğraş

 

Miktar (ARP)

Ölçü, nicelik

 

Model (FR)

Örnek, kalıp

 

Meydana gelmek (ARP)

Oluşmak

 

Minimum (FR)

En az

 

Modalite (İNG)

Aygıt, biçem

 

Mesafe (ARP)

Aralık, uzaklık

 

Materyal (FR)

Gereç

 

Modifiye – etmek

Uyarlanmış – uyarlamak

 

Modülasyon (FR)

Ayarlama

 

Montaj (FR)

Takmak

 

Modifikasyon (FR)

Değiştirme, değişiklik

 

Morbidite (LAT)

Hasta olma durumu, sağlıksızlık

 

Mukoid (İNG)

Sümüksü

 

Mukoza (LAT)

Sümükdoku

 

Mortalite (İNG)

Ölüm, ölüm sıklığı

 

Mutasyon (FR)

(Soy) değişim

 

Mücadele (ARP)

Savaşım

 

Müdahale (ARP)

Girişim

 

Mümkün (ARP)

Olası

 

Miyokart enfarktüsü

Yürek krizi

 

N

 

Nan-prodüktif

Üreğen olmayan

 

Numara (İT)

Sayı

 

Net (FR)

1.açık, 2.ağ

 

Nefes (ARP)

Soluk

 

Nevralji (FR)

Sinir ağrısı

 

Nan-invaziv (İNG)

Girişimsel olmayan

 

Nükleus (İNG)

Çekirdek

 

Normal (FR)

Olağan

 

Nöroma

Sinir uru

 

Nörolojik (FR)

Sinirbilimsel

 

O

 

Obje (FR)

Nesne

 

Objektif (FR)

Nesnel

 

Oral (FR)

Ağızdan, ağız yoluyla, ağızla ilgili 

 

Ortodonti (FR)

Diş düzeltimi, dişdüzeltim bilim

 

Osilasyon

Salınım

 

Osteoporoz (FR)

Kemik erimesi

 

P

 

Palpasyon (FR)

Elle bakı

 

Parametre (FR)

Değişken

 

Paralel (FR)

Koşut

 

Patomekanik

Çörişletgel, sayrılişletgel

 

Patolojik (FR)

Hastalık, hastalık bilimi

 

Performans (FR)

Başarım, yeti, güç, verim,

 

Periferal (LAT)

Çevresel, çevreyle ilgili

 

Perkütan

Deri yoluyla

 

Personel (FR)

Çalışan

 

Psikolojik (FR)

Ruhsal

 

Popülasyon (FR)

Topluluk, toplum

 

Postur-al

Duruş-sal

 

Pozitif (FR)

1.Olumlu 2. var

 

Pozisyon-el (FR)

Konum-sal

 

Pozisyonlamak (FR)

Yerleştirmek

 

Pratik (FR)

1. Uygulama, uygulamalı 2.Kolay

 

Primer (İNG)

Birincil, başlıca, başlangıç, ilk

 

Problem (FR)

Sorun

 

Prodüktif

Üreğen

 

Proinflamatuar

Yangı öncesi

 

Program (FR)

İzlence

 

Proje (FR)

Tasarım

 

Prosedür (FR)

İşlem

 

Prospektif

İleriye dönük

 

Protokol (FR)

Yöntem, tutanak

 

Protez (FR)

Takma, yapay

 

Puan (FR)

Değer

 

Pulmoner (İNG)

Akciğer

 

Profesyonel (FR)

Uğraşsal, uzman 

 

Progres(s)if 

İlerleyici

 

Progresyon 

İlerleme, gelişme

 

Pürülan (İNG)

 

İrinli

 

Platelet (İNG)

Kan pulcuğu

 

R

 

Radyasyon  (FR)

Işınım, ışıma, ışın saçma 

 

Rağmen (ARP)

Karşın

 

Randomize

Gelişigüzel

 

Rahatsız edici (ARP)

Sıkıntı verici

 

Rapor-etmek (FR)

Yazanak- bildirmek

 

Reaksiyon (FR)

Tepki

 

Reaktan (İNG)

Tepken,

Tepkimeye katılan

 

Refleks (FR)

Tepke

 

Rehabilitasyon (FR)

İyileştirme, esenlendirme

 

Redüksiyon  (FR)

1.Yerleştirme

2. İndirgeme, indirgenme;

azaltma, azalma

 

Revaskülarizasyon (İNG)

Yeniden kanlanma

 

Rutin (FR)

Alışılagelen

 

S

 

Sabit (ARP)

Durağan,

yerinden oynamayan

 

Santral (FR)

Merkez

 

Sakatlanma (ARP)

Özürlenme

 

Sahip (ARP)

İye

 

Satürasyon (İNG)

Doygunluk, doyma

 

Sayesinde (FRS)

Aracılığıyla, yardımıyla

 

Sebep (ARP)

Neden

 

Sedanter

Oturgan

 

Segment (İNG)

Bölüt, kesim 

 

Sekonder (İNG)

İkincil

 

Sekresyon (İNG)

1.Salgı ,

2. Salgılama, salgılanma, salgılanım

 

Sempatik (FR)

Sargın

 

Semptom (FR)

Belirti, bulgu

 

Sendrom (FR)

Belirgi

 

Serbest (ARP)

Özgür, erkin

 

Serum (FR)

Kansu

 

Seviye (ARP)

Düzey

 

Sınıflama (ARP)

Bölümleme

 

Sinaps (İNG)

Kavşak

 

Skala (İT)

Dizi, sıra, ölçek, gösterge çizelgesi, yelpaze

 

Skolyoz (LAT)

Omurga eğriliği, yaneğrilik

 

Sistem-ik (FR)

Dizge- dizgesel, yaygın, tümsel

 

Spazm (FR)

Kasılım

 

Spesifik (FR)

Belirli, özgül, özel

 

Subkaudal

Kuyrukaltı

 

Subjektif (FR)

Öznel

 

Stabil (FR)

Kararlı, dengeli, değişmez

 

Standart (FR)

Tekbiçim, ölçün, ölçünlü

 

Strateji (FR)

Anayöntem

 

Statik (FR)

Durağan, devinimsiz

 

Stil (FR)

Biçem

 

Stres (FR)

Gerilim, ruhsal gerginlik, baskı

 

Ş

 

Şekil-de (ARP)

Biçim-de

 

Şüphe (ARP)

Kuşku

 

T

 

Tablo (FR)

1.Durum, görünüm 2.Çizelge

 

Tadilat (ARP)

Değişiklik, Onarım

 

Tahmin (ARP)

Kestirme, oranlama

 

Takip-etmek

İzlem-izlemek

 

Taraf (ARP)

Yan, yön

 

Tarafından (ARP)

1.-ınca,

2.Eliyle, aracılığıyla

 

Taraftar (ARP)

Yanlısı

 

Tatmin (ARP)

Doyum, doygunluk

 

Tavsiye (ARP)

Öneri

 

Tedavi (ARP)

Sağaltım

 

Tedbir (ARP)

Önlem

 

Teknik

Uygulayım, yöntem, uygulayım (la ilgili)

 

Tekrar (ARP)

Yine, yeniden, gene

 

Tekrarlı (ARP)

Yinelemeli

 

Tercih/etme (ARP)

Yeğleme

 

Tespit (ARP)

Saptama

 

Test (İNG)

Deneme, sınama, deney

 

Teşkil etmek (ARP)

Oluşturmak 

 

Temas (ARP)

Değme, dokunma, ilişki

 

Tip (FR)

Tür

 

Transport (FR)

Taşıma, taşınım

 

Transluminal

İç boşluk yoluyla

 

Travma

Örselenme, örseleme

 

Trigeminal

Üçüz

 

Triangular

Üçgensi, üçgen biçiminde, üçgensel 

 

Trombosit  (İNG)

Kan Pulcuğu

 

Tolerans

1.Hoşgörü, 2.Dayanç

 

U - Ü

 

Unilateral (İNG)

Tekyanlı

 

Ünite (FR)

Birim

 

V

 

Varyasyon (FR)

Çeşitleme, çeşitlilik, değişirlik

 

Vasküler (İNG)

Damarsal

 

Veya (ARP)

Ya da

 

Vefat (ARP)

Ölüm

 

Vital (LAT)

Yaşamsal

 

Vizüel

Görsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALM; Almanca, ARP; Arapça, FRS; Farsça, FR; Fransızca, İT; İtalyanca, LAT; Latince.