Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki etkin uygulama, çalışma ve araştırmaların bilimsel yayınlara dönüştürülerek ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştırılmasını ve bu bilim alanına katkı sağlanmasını amaçlar.

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, tüm sağlık profesyonelleri ve araştırmacılarına yönelik bir dergidir. Bu nedenle kapsamında, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkili tıbbi konuların (ortopedik, nörolojik, romatolojik, pediatrik, obstetrik-jinekolojik, kardiyopulmoner, vs sorunlar) yanı sıra, ergoterapi, sosyal hizmetler, sağlık yönetimi, ergonomi, biomedikal ve rehabilitasyon mühendisliği, fonksiyonel yetersizlik ve engelliliğin yönetimi gibi geniş bir konu yelpazesini barındırır. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi yukarıda detaylı bahsedilen konularla ilgili makaleleri değerlendirmek üzere kabul eder.

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi Yayın Kurulunun tüm yapıları ile amacı;

  • Derginin uluslararası bilimsel standartlara uygunluğunun devamının sağlanması,
  • Derginin bulunduğu ulusal ve uluslararası tıbbi dizinlerde varlığını sürdürmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
  • Gelen yazıları içeriğine göre konu ile ilgili akademik yetkinliği uluslararası standartlarda kabul görmüş danışmanlara gönderilmesi ve tüm editoryal sürecin kurallara uygun bir şekilde izlenip sonlandırılması,

 Bu işlemler sırasında yazarların uygun şekilde yönlendirilmesidir.