Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi Editör Çalışma Prensipleri
 
“Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi”, “Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi” adı ile 1973 yılında kurularak yayın hayatına başlamıştır. Kurulduğu tarihten itibaren kesintisiz şekilde yayın hayatını sürdürmektedir. 2013 yılı Ağustos ayında Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi adını almıştır.
 
Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, (Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation) Türkiye Fizyoterapistler Derneği’nin süreli, hakemli bilimsel yayın organıdır. Kısaltması Turk J Physiother Rehabil şeklindedir. Nisan, Ağustos ve Aralık sayıları olmak üzere yılda üç kez Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. 
 
Görevlendirme
Derginin yönetimi Türkiye Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu tarafından 4 yılda bir atanan Editörün sorumluluğundadır. 
 
Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi Kurulları: 
Bilimsel Kurul, Editör Kurulu, Uluslararası Danışma Kurulu, Ulusal Danışma Kurulu’ndan oluşmaktadır. Dergide yardımcı editörlük, danışma kurulu, istatistik editörlüğü, teknik editörlük, idari editörlük görevleri bulunmaktadır. Bu görevler herhangi bir ücret karşılığı olmayıp tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.
 
Bilimsel Kurul 
Derginin yayın kurulu üyelerinin tamamından oluşur.


Editörün Görevleri 

 • Yayın Kurulu adına derginin yazı işleriyle ilgili sorumlulukları üstlenir.
 • Makalenin değerlendirilme sürecinde yazar, kurum ve danışman bilgilerinin gizliliğini sağlar. 
 • Yazar, danışman veya diğer üçüncü şahıslara ait özel verileri dergi dışında başka yerlere aktaramaz ve kullanamaz.
 • Derginin uluslararası indekslere girmesi için gerekli hazırlığın yapılması ve sürecin sonlandırılmasından sorumludur. 
 • Derginin daha fazla atıf alması ve referans gösterilmesi için yapılabilecekleri planlar ve uygular.
 • Derginin yazar ve okurlara ulaşmasını sağlar. 
 • Güncel konuları belirler. Bu konularda ulusal/uluslararası alanda otorite sayılan yazarlara makale göndermeleri için davet mektubu gönderir. 
 • Dergide yer alan araştırma makalelerinin etik kurallara uygunluğunu dergi adına kontrol eder. 
 • Dergide basılacak makalelerin çeşitliliğinden sorumludur. 
 • Makale hazırlama, gönderim ve değerlendirme için kılavuzlar yayınlar ve bunları düzenli olarak günceller.
 • Yayın etiği ihlali veya bilimsel ahlaka aykırı durumlarda gerekli araştırmaları yapar. Konu aydınlanıncaya kadar makaleyi yayınlamaz. Makale yayınlandıktan sonra, yazarın etik ihlalde bulunduğu kanıtlanmış ise editör bu gerçeği okuyucularla paylaşır ve makaleyi yayından çekebilir. 
 • Makale değerlendirme sürecinde hiçbir etki altında kalmaz ve objektif davranır. 
 • Derginin geleceğine yönelik planlar yapar, gerekirse derginin yayın politikasını tekrar gözden geçirir. 
 • Dergi adına çalışan tüm ekibin çalışmalarında aksaklık olup olmadığını kontrol eder. Gerek görmesi durumunda uyarır veya değişime gider.
 • Editör atandıktan sonraki ilk 2 hafta içerisinde yardımcılarını seçer ve yayın kurulunu ilan eder.
 • Dergiye basılması talebiyle gönderilen makaleleri editör yardımcıları ile birlikte değerlendirir. Makalelerin basımı için karar vermede gerek görmesi durumunda danışman önerilerini alır.
 •  Tarafsız hakem seçimine özen gösterir ve hakem raporlarını takip eder. Yazarlara karşı uygun olmayan ve şahsı hedef alan eleştirilerin ulaşmasına izin vermez. Bu noktada hakem uyarılır ve gerekirse görevine son verilir. 
 • Makalenin basılıp basılmayacağına son kararı verir. Makalelerin reddedilmesi ile ilgili kararlarda; makalenin bilimsel açıdan yetersiz olması, orijinal özelliğinin olmaması, intihal durumunun anlaşılması, derginin hedef kitlesine hitap etmemesi veya dergide yayınlanma önceliğine sahip olmaması gibi ölçütler temel alınır. 
 • Daha önce düzeltme istenen bir makale gerekli düzeltmeler/açıklamalar yapılmadan tekrar gönderilmişse editör derhal reddeder. 
 • Reddedilen makalelerin yazarları makul ve geçerli gerekçeler ile itiraz ederlerse ret kararlarını tekrar gözden geçirir. 
 • Makalelerin standart değerlendirilmeye tabi tutulması ve hiç birine kabul edilme garantisi verilmediği konusunda gerekli tedbirleri alır. 

Yardımcı Editörlerin Görevleri

 • Editör tarafından seçilir. Görevleri bağlı bulunduğu editör tarafından tanımlanır. Editöre dergiyle ilgili tüm konularda yardımcı olur. 
 • Dergi Editör Kurulu toplantılarına katılmak zorundadır.
 • Dergide görev alması nedeniyle elde ettiği okur, yazar, danışman veya diğer üçüncü şahıslara ait özel verileri dergi dışında başka yerlere aktaramaz ve kullanamaz. 
 • Dergi e-postalarını günlük kontrol eder. Gerekli olan durumlarda editörle bağlantıya geçip sorunların çözümünde katkı sağlar.
 • Editör herhangi bir zaman sınırlaması olmadan yardımını isteyebilir. 
 • Dergi ek sayılarında editörlük yapabilir.
 • Görevinin sonlanması durumunda aktif çalıştığı dönemle ilgili sertifika verilir.

Ulusal ve Uluslararası Danışma Kurulu

 • Dergiyi ulusal/uluslararası alanda temsil etme yetkisi olan üyelerden oluşur. 
 • Dergiyle ilgili görüş ve önerilerini editörlere bildirir.
 • Dergi yayın politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. 
 • Editörün talep etmesi durumunda makalelerin basımı kararında görüş bildirir
 • Talep edildiğinde hakem olarak görev yapar.

İstatistik Editörünün Görevleri
Dergiye gönderilen makalelere istatistik konusunda danışmanlık yapar.

Teknik Editörün Görevleri
Derginin çevrim içi alt yapısı, dizgi, tanıtım ve reklam ile ilgili işlerini yürütür.


İdari Editörün Görevleri
Dergi ile ilgili ulusal ve uluslar arası yazışmaları sürdürür ve idari konularda editörle birlikte çalışır.

Hakem ve Danışmanların Görevleri

 • Dergiye yayınlanma talebiyle göndeilen makalelerde hakemlik ve/veya danışmanlık yapar. Makale değerlendirmesiyle ilgili davet mektubu aldıktan sonra verilen süre içerisinde değerlendirmesini tamamlar. Makale değerlendirmesi için ek süre verilmez.
 •  Makalelerin zamanında değerlendirilmesinde sorun yaşayan hakemlere tekrar makale gönderilmez. 
 • Hakemler ve danışmanlar web sitesindeki iletişim bilgilerinin güncel olmasından kendileri sorumludur.
 • Makale reddetme gerekçeleri açıkça belirtilmelidir. Red gerekçesi belirtilmeyen hakem ve danışman raporları dikkate alınmaz.
 • Hakem ve danışman, yazar ve editöre değerlendirme raporunu gönderirken kısa da olsa bilgi notu ekler.
 • Değerlendirme raporlarında ad ve kurum bilgisine yer vermez.
 • Eleştiriler makaleye yöneliktir ve kesinlikle yazarın şahsını içermez. 

Dergi Sahibinin Görevleri

 • Derginin web sayfasının işletilmesinden sorumludur.
 • Derginin baskısını yapar.  
 • Derginin gelir ve giderlerinde yetkili tek sorumludur.