Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, Eylül 2017 tarihinden itibaren Dergipark üzerinden, http://dergipark.gov.tr/tfrd adresinden makale kabul etmektedir.